Pagkatapos ng Rebound ... Ano ang Susunod?

Q: Gaano ka posibilidad na ang isang rebound na relasyon (isa kung saan itinapon ka ng iyong kasintahan at pagkatapos ay makikipag-ugnayan kaagad sa iba) ay magtatagal? Gayundin, gaano ka posibilidad para sa dalawang tao na dating magkasintahan na magkabalikan, lalo na pagkatapos makita / makasama ang ibang tao? Salamat sa dalawang kagiliw-giliw na tanong na ito! Sasagutin ko sila nang paisa-isa. 1. Gaano kahang posible na magtatagal ang isang rebound na relasyon? Nakasalalay talaga iyon sa dalawang kadahilanan: ang kalidad ng relasyon ng rebound, at ang lakas ng pagkakabit ng rebounder sa kanilang dating ...